Stein Reinertsen

Stilling:
Biskop

Stein Reinertsen er biskop i Agder og Telemark bispedømme. Han ble i 2013 den første biskopen i Norge siden reformasjonen som er valgt av kirken selv.

Reinertsen tok teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet i 1986, praktisk-teologisk eksamen høsten 1987 og ble ordinert til feltpresttjeneste samme år. Fra 1989–1992 var han ansatt som landssekretær i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag (NKSS). Han var studentprest ved Landbrukshøyskolen på Ås fra 1992–1995 og i 1995 forlagssjef i Credo Forlag. I 1996 tiltrådte han som sogneprest i Farsund, og var en periode også sykehusprest i Flekkefjord. Høsten 2011 ble han utnevnt til prost i Mandal.

Reinertsen har videreutdanning i homiletikk og pastoralklinisk utdanning, og har arbeidet faglig med integrering av fremmedkulturelle i menigheten. Han var medlem av Agder bispedømmeråd fra 2009–2011 og Kirkerådet fra 2010–2012. Reinertsen har markert seg som teologisk konservativ, blant annet i synet på homofili og ved ikke å vie fraskilte.