Stian Espedal

Stilling:
Tilførselsmedarbeider og forfatter

Stian Espedal er tilførselsmedarbeider småfe i Nortura og har jobbet som slakter i selskapet i over 20 år. Han holder ofte slakte- og avlivingskurs og ga høsten 2018 ut boka «Slakting og skjæring». I boka blir leserne vist hvordan en slakter og skjærer ned både storfe, gris, sau og vilt. I tillegg forteller han om avliving, verktøy, redskap og hvordan kjøttet kan videreforedles.