Sylfest Lomheim

Stilling:
Professor, språkforsker

Sylfest Lomheim er en språkviter, oversetter, filolog og politiker. Han er professor emeritus ved institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Lomheim var direktør i Språkrådet mellom 2003 og 2010, den første direktøren for rådet som ble opprettet som kompetansesenter for norsk språk. Han har vært medprogramleder i P2-programmet «Språkteigen» og jobbet dessuten både med rekruttering og opplæring av nynorske medarbeidere i NRK fra 1974 til 1977 og som nynorsk språkonsulent i NRK fra 1980 til 1994. Lomheim har cand. phil. fra Universitetet i Oslo fra 1971 og hovedfagsoppgaven var en språklig analyse av spørsmålene i Spørretimen på Stortinget. Han ha også vært leder for Vest-Agder Arbeiderparti og medlem av landsstyret i Arbeidetpartiet mellom 1996 og 2001 og var statssekretør i Barne- og familiedepartementet under Torbjørn Jaglands regjering i 1997.