Thomas Hylland Eriksen

Stilling:
Sosialantropolog og forsker

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han er en aktiv samfunnsdebattant, og forfatterskapet omfatter fagbøker, lærebøker som essays. Hans mest oversatte bøker er «Ethnicity and Nationalism» og «Øyeblikkets tyranni», som begge er utkommet på over 20 språk. Hans to romaner er «Siste dagers heldige» (1999) og «Veien til Barranquilla» (2012).