Tor Johan Grevbo

Stilling:
Pensjonert prest og professor i sjelesorg

Tor Johan S. Grevbo ble ordinert som prest i 1970 og har vært menighetsprest, lærer i praktisk teologi på Menighetsfakultetet, rektor for norske presters etter- og videreutdanning, og sykehusprest på Lovisenberg. I tillegg har Grevo arbeidserfaring som professor ved teologisk fakultet i København i to perioder og i mange år ved sjelesorgutdanning-en på Høyskolen Diakonova. Han har også vært sansatt ved institutt for sjelesorg på Modum Bad. I 2006 kom hans første bok «Sjelesorgens vei» og i 2018 kom oppfølgeren «Sjelesorg i teori og praksis». Grevo har også gitt ut «Den kristne tro» i 2011 og «Guds masker i sjelesorgen» i 2013.