Tor Petter Ekroll

Stilling:
Leder i NordExit

Tor Petter Ekroll er en tildigere norsk politiker som er leder for foreningen Norexit. Han var tidligere medlem i Senterpartiet. Han meldte seg ut av Senterpartiet 29. oktober 2021, og sitter nå som Uavhengig varaordfører i kommunestyret i Moss. Han ble valgt inn i som vara til Stortinget for Østfold i perioden 2017-2021