Torgeir Larsen

Stilling:
Diplomat, journalist og politiker

Torgeir Larsen er diplomat, journalist og politiker. Han er cand. polit. fra Universitetet i Oslo og økonom fra London School of Economics. Han var i utenrikstjenesten fra 1995 og journalist i NRK 1992–1995 og i Dagbladet 2002–2006. Larsen var avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet 2006–2010, og ambassadør i Madrid 2010–2011. Deretter var han statssekretær i Utenriksdepartementet 2011–2013. Han var ansatt i Statoil ASA 2013–2015. Larsen var kabinettsjef for NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fra 2015–2017, seniorrådgiver i NUPI fra 2017 til 2018 og assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet fra 2018.