Tove Gundersen

Stilling:
generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Gundersen kommer fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og i Vestfold, der hun i mer enn ti år har hatt lederstillinger – blant annet ved Tøyen DPS og Psykiatrisk fylkesavdeling i Vestfold. Hun er spesielt opptatt av å forebygge psykiske lidelser hos barn.