Trond Bakkevig

Stilling:
Teolog og tidligere prost, Vestre Aker

Trond Bakkevig er tidligere prost i Vestre Aker. Han er en teolog med doktorgrad innen teologi. Bakkevig har tidligere vært generalsekretær i Mellomkirkelig råd fra 1984 til 1993, bortsett fra mellom 1987 og 1988 hvor han jobbet som personlig rådgiver for utenriksminsteren i Gro Harlem Brundlands andre regjering – først for Knut Frydenlund, siden for Thorvald Stoltenberg. Sammen med vervet som medlem i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd fra 1997–2006, har han også vært engasjert i områder som Sør-Afrika, Midtøsten og Balkan. Siden 1996 har han arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. Særlig i rollen som Convener of the Council of Religious Institutions of the Holy Land har Bakkevig bidratt til å legge til rette for og opprettholde viktig kontakt og dialog mellom religiøse ledere og til å ansvarliggjøre partene til å fremme fred lokalt.

I 1996 utnevnte erkebiskop Walter Makhulu Bakkevig til æreskannik («honorary canon») ved den anglikanske Cathedral of the Holy Cross i Gaborone i Botswana for arbeid og engasjement for det sørlige Afrika. Bakkevig mottok i 2013 Kong Abdullah II av Jordans fortjenstmedalje Al-Hussein. Kong Harald utnevnte i mai 2011 Bakkevig til kommandør av St. Olavs Orden «for samfunnsgavnlig virke.» Han ble i 2014 tildelt fortjenstmedaljen for Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem «for sin innsats for fred og dialog mellom religiøse institusjoner i Det hellige land». Bakkevig mottok i 2016 Gunnar Sønstebys minnepris for mot, integritet og handlekraft. Han ble tildelt Blanche Majors Forsoningspris for 2016 for sitt mangeårige arbeid med å skape mellommenneskelig forståelse og forsoning på tvers av nasjonale, etniske og religiøse skillelinjer.