Vibeke Lohne

Stilling:
Professor og forfatter

[Torsdag 17. september]
17:00
Emne: SAMTALE OM SYKEHJEM FOR DEMENTE
[Torsdag 17. september]
18:00
Emne: DEBATT OM ALDERISME

Vibeke Lohne er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid på OsloMet. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.polit. i sykepleievitenskap. Lohne har arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling og har vært ansatt i høgskolen som høgskolelærer, førstelektor og førsteamanuensis. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og vært medforfatter i flere lærebøker. Hennes forskning har dreid seg om håp og verdighet som sentrale fenomener i sykepleie. I 2016 ga hun ut boken «Kampen for håpet» som forteller om hvordan hennes håp ble satt på prøve da ektemannen Stig Tufte-Johnsen ble rammet av en alvorlig sykdom.