Willy Pedersen

Stilling:
Professor, forsker

Willy Pedersen er professor innen sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Han er også forsker innen senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet. Pedersen har mag. art. i 1980 og dr. pilos i 1991. Han startet sin karriere som forsker ved Psykiatrisk institutt ved Universitetet i Oslo før han i 1992 jobbet som forsker ved NOVA frem til 2001. Pedersen har særlig forsket på områder som ungdom og rus, men også på områder som sekualitet og marginalisering. Han har også utgitt en rekke bøker, blant annet «Psykologi og psykiatri» (1979), «Ungdom er bare et ord» (1994) og i 2010 ga han ut «Cannabiskultur» sammen med Sveinung Sandberg. Pedersen har også vært fast spaltist i Dagbladet og Morgenbladet.