Yngve Årøy

Stilling
Fylkesberedskapssjef, Agder

[Fredag 4. september]
20:00
Emne: DEBATT OM SÅRBARHET

Yngve Årøy er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Agder. Han har vært i den stillingen siden 2008. Før det var han rådgiver for beredskap hos Fylkesmannen i Vest-Agder fra 2006 til 2008. Årøy har tidligere vært stabsoffisier for informasjonsstyring ved Forsvarsdepartementets situasjonssenter, sjef for overvåkingssenteret ved Landselskommandoen i Nord-Norge og stabsoffisier ved Forsvarskommandoen i Nord-Norge. Han har utdannelse ved Universitet i Oslo som filosof, men har en bachelorgrad fra Sjøkrigsskolen og har ellers tatt utdannelse ved KNM Tordenskjold og Forsvarets stabsskole.