[ av becka ]

Erik Dammann mottok Erik Byes minnepris 2010

Fra v. forfatter Sidsel Mørck som holdt tale, prisvinner Erik Dammann og Ola Bye 79 år gamle Erik Dammann og kona Ragnhild har rodd fra Oslo til Kristiansand for å motta prisen, som er en statuett i bronse av billedhuggeren Arne Vinje Gunnerud. Under den offisielle lunsjen for prisvinner senere...