Salgsbetingelser

Generelt

Salgsbetingelsene gjelder for salg av alle varer, produkter og tjenester fra vår butikk til forbrukeren. Vilkårene utgjør sammen med din bestilling et samlet avtalegrunnlag for kjøpet. Dette bekreftes med en ordrebekreftelse.

For å kunne handle i vår butikk må du ha fylt 18 år. Vi leverer til Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Dersom du er usikker på lovverk er forbrukerkjøp regulert i:

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

a. Parter

Selger:

Informasjon om selger og kontaktinformasjon vil du finne i butikken, samt eventuelle “Om oss” sider, kvitteringer og ordrebekreftelser og blir i det følgende benevnt “oss” eller “vi”.

Kjøper:

Den person som er oppgitt som kjøper med personalia i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

b. Gjennomføring av kjøp i Nettbutikken

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen, som består av følgende punkter (rekkefølge kan avvike avhengig av salgskanal):

 • Produktliste
 • Valg av produkt(er)
 • Handlekurven
 • Valg av betalingsmåte
 • Eventuell registrering
 • Kontroll av bestillingen
 • Bekreftelse av bestillingen
 • Oppgjørsform og kontroll
 • Mottak av ordrebekreftelse
 • Utsendt ordrebekreftelse
 • Utsendt kvittering

c. Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss på vår server via bestillingsløpet. Vi er forpliktet og bundet til din bestilling så fremt den ikke avviker fra våre tilbud, priser, markedsføring eller annen måte uhensiktsmessig benyttes. Du har rett til å fratre dine forpliktelser i henhold til lov om angrerett. Ved mottak av din bestilling vil vi bekrefte ordre automatisk. Vi ber deg lese igjennom ordrebekreftelsen nøye for å forsikre deg om at den er i henhold til din bestilling.

d. Opplysninger gitt i nettbutikken

Det vil alltid være et mål at alle opplysninger gitt av oss er korrekte og at all informasjon er i henhold til de faktiske forhold. Vi må imidlertid ta forbehold om skrivefeil, trykkfeil eller feilaktig prising. Dette kan i ytterste konsekvens resultere i at vi ikke kan levere i henhold til informasjonen gitt i nettbutikk eller markedsføring. Du vil få muligheten til å akseptere eventuelle nye oppdaterte tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

e. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift.

f. Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom tilgjengelige oppgjørsformer(som bank- eller kredittkort, faktura eller annet). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Ved kansellering vil beløpet vi har reservert fjernes. Vær oppmerksom på at hverken reservasjon eller tilbaketrekking av reservasjon vil fremkomme på din kontoutskrift. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.

g. Angrerett

Kjøpte billetter refunderes ikke. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun på oppfordring, men ikke senere enn 60 dager etter arrangementsdato.

h. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

– du har samtykket i utleveringen, eller

– når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

i. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

j. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

k. Salgsforbehold.

Vi tar forbehold om prisendringer, samt trykkfeil og endringer i tekst, bilder og linker på våre nettsider eller markedsføring.

2. Betaling, sikkerhet og personvern

Her finner du viktig informasjon om betaling og personvern.

a. Betaling

Vi bruker betalingsformidlere som leverer trygge, sikre og stabile løsninger. Vi bruker Klarna som betalingsportal for kjøp i vår nettbutikk og Zettle via PayPal og Vipps ved dørsalg. Betalingssidene er kryptert og sikret, slik at ingen kan se din kortinformasjon, heller ikke vi.

b. Personvern og sikkerhet

Du må oppgi nødvendig personalia som kunde for å handle hos oss. Dette slik at vi skal ha tilstrekkelig informasjon til å gjennomføre oppgjør og forsendelse av varer. Du kan bli bedt om å registrere deg. Når du har registrert deg er det raskere og enklere for deg neste gang du skal handle. Din personlige informasjon lagres (ikke betalingsinformasjon), slik at du slipper å skrive inn dette ved neste handel.

Detaljer som kortopplysninger og passord blir kryptert og oppbevart så lenge det er hensiktsmessig for vår kundeoppfølging, minimum ut garanti- og reklamasjonstiden.

c. Annen informasjon

I tillegg til den informasjonen du legger inn hvis du registrerer deg som kunde hos oss vil vi kunne se:

 • Hvilke av våre nettsider du har besøkt og når
 • Hvilken nettleser du bruker
 • Hvilken IP-adresse du har
 • Hvilket geografisk område du kommer fra

Opplysningene anvendes kun internt i forbindelse med eventuell statistikk, løsningsforbedring og teknisk drift av løsningen