Stem på Norges beste meningsytrer!

Protestfestivalen feirer 10 år. Som et ledd i feiringen ønsker vi å kåre den beste og mest engasjerte meningsytreren vi har hatt gjennom disse årene. For enkelhets skyld har vi hatt en stri tørn med å velge ut 20 kandidater, som du kan stemme på ved å sende en e-post til post@protest.no, gjerne med en kort begrunnelse. Vi har valgt å ha med kun kandidater som lever i dag. De skal velges på innhold og engasjement, men ikke på politisk eller religiøs ytring.
Vi vil avsløre vedkommende under festforestillingen 5. september.

Kandidatene er disse:

1. Anita Apelthun Sæle
2. Erling Borgen
3. Gunn Hild Lem
4. Hanne Nabintu Herland
5. Harald Stanghelle
6. Iffit Qureshi
7. Inge Lønning
8. Inge Marte Thorkildsen
9. Jon Michelet
10. Lars Gule
11. Magnhild Meltveit Kleppa
12. Nina Witoszek
13. Per Fugelli
14. Sigmund Kvaløy Setreng
15. Stein Ørnhøi
16. Steinar Westin
17. Thomas Hylland Eriksen
18. Valgerd Svarstad Haugland
19. Vibeke Lauritsen
20. Åge Aaleskjær