Bohemer og mennesketyper, fotball og øl

Det hele starter kl. 15 når idrettsosiologen Arve Hjelseth kommer for å snakke om fotballens fascinasjon – kommers mediehappening eller den maskuline arbeiderklassens siste skanse? Før kampen – kl. 19 – dukker han opp på Haandverkeren for å duellere med Marit Karlsen, plateprodusent, skribent og tidligere radiopersonlighet om bohemer og systemkritikk. I et essay i Samtiden for en tid siden hevdet Hjelseth at verdifull motkultur og systemkritikk går tapt når bohemer og sentrale meningsytrere har begynt å jogge fremfor å gå på kafeer. Eller sagt på en annen måte: drikker vann fra flaske fremfor øl eller absinth. Hjelseth hevder at når intelligentsiaen legger bort sigarettene, legger den også bort et viktig symbol på opposisjon. Han konkluderer med at kroppen blir sterkere, men ånden skrøpeligere (eller iallefall mindre kritisk), det er den veien det går. Fotball er også mosjon, men fotballtilhengere er ikke alltid de mest trente. Øl og fotball henger sammen. Fotballkampen vises på Haandverkeren. Til stede er Starts legendariske trener Karsten Johannessen (85) som er den eneste som har vunnet seriegull med klubben (1978, 1980), Han vil kommentere sluttresultatet og trikse til en fin overgang til diskusjonen om de 9 personlighetstypene, som Camilla Kokai vil innlede om. Her spørres det: Er du inspirerende eller irriterende? Er du dominerende eller inkluderende? Trenger det moderne mennesket å gjenoppdage gammel visdom for å bevare seg selv. Kokai er coach på Enneagrammet, en tusen år gammel visdom som omhandler at vi alle er mest av en av de ni mennesketypene. Ut fra dem får vi den nådeløse dommen. Våre styrker og svakheter. Kanskje noe for NAV? Til den diskusjonen kommer blant annet supermodellen Lillian Müller og biskop Olav Skjeveland. Einar Matre leder denne delen av kvelden.

Oppsummert er denne tirsdagen et godt bilde på en vellykket og ”typisk” protestfestival. Her møter vi trenerlegenden, supermodellen, sosiologen, biskopen, motivatoren og legen.