Protestfestivalens Kulturnattdebatt 28. mai er om Kilden

Havana Etcetera, Vestre Strandgate
1700 DEBATT: Kulturhuset Kilden – Fiffens lekestue?
Det koster 7000 kr for å låne Agder teater gratis. Hvor mye vil det da koste å låne Kilden? Er det ikke utopi å tro at andre enn de store statsstøttede kulturinstitusjonene og enkelte store konserter får muligheten til å ta i bruk huset?
Det popper opp gigantiske kulturhus over hele landet, men svært få av dem klarer å drive med overskudd. ”Når åpningsfesten er over, opplever mange kommuner blåmandag. Nesten som et kulturhus-syndrom å regne,” skriver Nationen. Larvik, Tromsø, Fredrikstad. Flere steder har kulturhusene ikke klart å bli de kulturelle kraftsentra man forestilte seg. Man sliter blant annet med å fylle husene med innhold. I Fredrikstad sier kommunalsjef for Kultur Dag Eriksen at ”det har mer med et politisk lokk på driftsmidler å gjøre, enn kostnadene bygget utgjør”. Hva da med Kilden, et av de mest kostbare og spektakulære kulturhus som er på gang?

Debattanter:
Innledning v/
Pål Gitmark Eriksen, forfatter
Harald Stensland, kulturentreprenør
Jørgen Kristiansen, bystyremedlem KrF og styremedlem Cultiva
Pontus Kyander, direktør SKMU (Sørlandets Kunstmuseum)
Stein Tore Sorthe, kulturdirektør i Kristiansand
Heidi Sørvig, daglig leder Visit Sørlandet AS

Debattleder: Frank Mersland