nrk.no: “Facebookere for Protestfestivalen”

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8062737

Årets utgave av Protestfestivalen i Kristiansand står i fare for å bli avlyst. Festivalen mangler 200.000 kroner til å kunne gjennomføre årets protest. Det er nå satt i gang en Facebook-aksjon som skal berge arrangementet.