[ av becka ]

fvn.no: “Protestfestivalen er viktig”

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/–Protestfestivalen-er-viktig-2208982.html “Protestfestivalen er en veldig viktig festival og en motvekt til mye av likgyldigheten i samfunnet. Det er viktig å skape debatt, mener Reme.”

[ av becka ]

fvn.no: “Håp for Protestfestivalen”

http://www.fvn.no/kultur/Hap-for-Protestfestivalen-2208950.html “- Frontfigurene i Punktfestivalen (Erik Honoré) og Sørf (Kjetil Nordhus og Judit Premak) har gått inn med støtte. De er alle er opptatt av sitt, og vi er på en måte konkurrenter. Derfor varmer det at de nå står samlet rundt...

[ av becka ]

nrk.no: “Facebookere for Protestfestivalen”

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.8062737 Årets utgave av Protestfestivalen i Kristiansand står i fare for å bli avlyst. Festivalen mangler 200.000 kroner til å kunne gjennomføre årets protest. Det er nå satt i gang en Facebook-aksjon som skal berge arrangementet.

[ av becka ]

fvn.no: “Redningsaksjon for Protestfestivalen”

http://www.fvn.no/kultur/Redningsaksjon-for-Protestfestivalen-2208313.html