fvn.no: “Håp for Protestfestivalen”

http://www.fvn.no/kultur/Hap-for-Protestfestivalen-2208950.html

“- Frontfigurene i Punktfestivalen (Erik Honoré) og Sørf (Kjetil Nordhus og Judit Premak) har gått inn med støtte. De er alle er opptatt av sitt, og vi er på en måte konkurrenter. Derfor varmer det at de nå står samlet rundt Protestfestivalen, sier Olsen”