fvn.no: “Protestfestivalen er viktig”

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/–Protestfestivalen-er-viktig-2208982.html

“Protestfestivalen er en veldig viktig festival og en motvekt til mye av likgyldigheten i samfunnet. Det er viktig å skape debatt, mener Reme.”