18:30 DEN STORE VERDIDEBATTEN

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. duell) Kjøp billetter

 

20 + 20: Verdikommisjonen ville vært tjue år i år. Nordens Verdifestival (Protestfestivalen) arrangeres for tjuende gang – vi spør om norske verdier har fått dårligere kår. Må bi mobilisere for en andreomgang?

Kjell Magne Bondevik opprettet som statsminister Verdikommisjonen. Hovedmålet var å bidra til «en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet». Det ble ifølge mandatet ansett som viktig «å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati». Protestfestivalens mål var og er å bekjempe avmakt og likegyldighet; den hadde med seg både Verdikommisjonen og «Forum for systemdebatt» som samarbeids- partnere det første året. Hvor står verdiene i dag, tjue år etter?

Er vi blitt mer verdibevisste? Eller tilsier utviklingen i Norge at vi hadde trengt en ny verdikommisjon i dag?

Debattanter:

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og «Verdikommisjonens far»

Kristian Hagestad, rådsleder i Protestfestivalen

Reidar Almås, forsker og professor i regionalpolitikk og medlem av Verdikommisjonen

Henrik Syse, filosof og forsker

Unni Wilhelmsen, artist og medlem av Verdikommisjonen

Debattleder: Karen Kilane

Musikalsk innslag: Hallvardson synger Kristofferson

(150,- inkl. duell)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019