17:30 DUELL: VERDIER

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. verdidebatt) Kjøp billetter

Hva er norske verdier, og hvorfor er det så viktig å beholde dem?

Samtale mellom statsviter/skribent Asle Toje og statsviter/skribent Torgeir Larsen. Denne samtalen startet som en «krangel» mellom de to i magasinet Samtiden. Nå har Protestfestivalen samlet dem.

I sitt essay «Lille konsensusland, hva nå?» hevdet Larsen at Toje er målbærer av et syn som går ut på at det særegne ved norsk kultur er knyttet til majoritetsbefolkningen som «etnisk norsk». At etniske nordmenn kan komme i mindretall, ser Toje som en «akutt utfordring for norsk kultur», hevdet Larsen.

Toje skrev dette i sitt motsvar: «Det er en sannhet viden kjent at debatter om norske verdier fører ingensteds hen. Grunnen til dette er at vi snakker om verdier når vi mener kultur. De vanligste defini- sjonene av verdier betoner vanligvis disse som «prinsippene som hjelper deg med å bestemme hva som er riktig og galt, og hvordan du skal handle i ulike situasjoner».

Torgeir Larsen har tidligere vært stabssjef for NATOs generalsekretær, Norges ambassadør i Spania og kommentator i Dagbladet. Statsviter og skribent Asle Toje er utenrikspolitisk forsker, tidligere forsknings- direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, fra 2018 medlem av Den norske Nobelkomite; han er fast kommentator i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo.

 

Asle Toje

Torgeir Larsen

Samtaleleder: Anders M. Tangen

(150,- inkl. verdidebatt)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

[put_wpgm id=2]