20:30 BOKPRESENTASJON: Olav Solvang: «Rytmer rett i hjertet»

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

 

(150,- inkl. samtale 21:00) Kjøp billetter

Ingamay Hörnberg er blitt syk, og må melde forfall til Protestfestivalen. Erstatningen kan man si henger sammen. Hun var en 70-tallets store «kristenartister» i Norge, selv om hun var svensk.

Olav Solvang har skrevet bok om den kristne populærmusikkens historie i Norge. Tittelen, «Rytmer rett i hjertet», viser til hvor kjærkommen den rytmiske musikken var for særlig unge mennesker da den kom som et supplement til den mer tradisjonelle og konforme musikken.

I likhet med den tidlige sekulære pop- og rockemusikken, var den tilsvarende kristne musikken en protest mot et faststivnet musikksyn basert på fordommer og manglende innsikt og forståelse. I foredrag sitt snakker forfatteren av boka om da Aage Samuelsen plugget inn den elektriske Gretsch-gitaren sin allerede i 1958, til rungende halleluja-rop og tilsvarende høylydte protester fra dem som mente at dette tok vekk oppmerksomheten fra budskapet. Senere måtte Ten Sing-kor og ungdomskor også stå midt i jubelen og stormen. Ikke sjelden boikottet organister kirkekonsertene deres.

Også kristne popband, countryband, rockeband, ja til og med bedehussangere som dristet seg til å bruke plekter, fikk høre det. De lot seg uansett ikke stoppe, de presset seg fram som løvetann under asfalt, og ble til stor glede for en lang rekke mennesker.

 

(150,- inkl. samtale 21:00)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019