Hva er en finlandssvenske?

Finlandssvenske er en betegnelse på personer som tilhører den svenskspråklige minoriteten i Finland og snakker finlandssvensk. Denne minoriteten utgjør i overkant av 5% av befolkningen.

Ifølge Wikipedia var det i 2012 litt over 290.000 som hadde svensk som morsmål i Finland. 35,9% av den finlandssvenske befolkningen bor i Helsingfors, Esbo, Raseborg, Borgå og Vasa.

Den finlandssvenske befolkningen skal ha røtter helt tilbake til minst 1100-tallet, og det er dokumentert innflytning fra Sverige til Finland på den tiden. På 1700-tallet var den finlandssvenske andelen av befolkningen på rundt 20%, men da var ikke de finskspråklige landskapene Karelen med Kexholms län og det østre Nyland regnet med, da dette var avstått til Russland.

Historien viser til at det på 1800-tallet var en «russifisering» av Finland og et slagord som «Svenska i dag – finska i morgon – ryska i övermorgon» ble lansert av finlandssvenskene. Og det var flere innflytelsesrike finlandssvenske familier som gikk over til å snakke og bruke finsk som språk som følge av en nasjonalromantisk bølge som en motvekt mot Sveriges innflytelse i landet.

Ved århundreskiftet var andelen finlandssvensker redusert til 12,9 og utover 1900-tallet utvandret flere til Sverige. Det er beregnet at 30-50% av den finske innvandringen til Sverige var av finlandssvensker.

 

Sitater fra Alfred Backas bok

«Överlevnadshandbok för finlandssvenskar:

«Men kan du finlandssvenska? Där tvekar du. Många har härmat Mark Levengood och låtsas vara finlandssvenskar utan att någonsin behärska den viktiga språkskatten som varje sann hurrare besitter».

 

Her er litt å vite:

«Alla i Finland talar finska.» Inkorrekt. Vissa talar uppenbarligen svenska. Resten talar inte alls, om bara möjligt

«Finlandssvenska är svenska med finsk brytning.» Inkorrekt. Du tänker på värmländskan som är svenska med norsk brytning.

«Alla i Finland bär kniv.» Inkorrekt. Du tänker på muminmuggar.

«Finland har världens bästa skolor.» Korrekt. Det är därför vi väljer så bra politiker.

«Finlandssvenskar är mumintroll.» Korrekt. Så pass att vi i överrepre- senterad grad är vita och rädda för Mårran.

«Finland är världens lyckligaste land.» Korrekt. Det är därför vi är så satans glada hela tiden.

 

Ord som kun benyttes av finlandssvensker:

Hoppeligen

Nakupelle

Human nyliberalism Nyttjar

Finlandssvensk

 

Program under festivalen

10:30 SAMTALE: HJEMME I LIVET, Domkirken

Erkebiskop emeritus John Vikström i samtale med den finlandssvenske TV-programlederen Mark Levengood.

12:00 SUPER-LØRDAG I TELTET

Finlandssvensk dag i teltet, med finlandssvenske retter. Foredrag om Tove Jansson, minikonsert med Fredrik Furu, bokbad med Kjell Westö og en samtale om forfatterskap som minoritet.

19:30 MINORITETSDEBATT, Teateret

Debatt mellom Kjell Westö, Heidi von Wright, Peter Sandström, Désirée Saarela, Jolin Slotte, Pär Stenbäck, Fredrik Furu og Mikael Antell ledet av Mark Levengood.

21:00 – 23:00 FINLANDSSVENSK HELAFTEN, Teateret

Folkemusikk ved Désirée Saarela
Pop-kometen Fredrik Furu med nytt album, «Det som alla letar efter».
Forfatterne Kjell Westö, Peter Sandström, Heidi von Wright og Jolin Slotte leser og forteller.
Elias Akselsen, tilhørende minoriteten tatere, og nominert til Nordisk råds musikkpris 2019.

Kjøp billetter

(150,- inkl. alt i teltet lørdag) Kjøp billetter

(250,- inkl. alt på Teateret lørdag) Kjøp billetter