12:00 SAMTALE: HATPRAT: Hvorfor er folk så sinte?

6. SEPTEMBER 12:00, TRIZTAN-TELTET JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(150,- for alt i teltet Onsdag) Kjøp billetter

 

Det skal handle om «Woke,» om kanselleringer og hatprat. Woke betyr årvåkenhet og på vakt mot sexistisk, rasistisk og sosial diskriminering og annet som en mener er krenkende forskjellsbehandling. Direkte oversatt betyr Woke å være oppvakt, og uttrykket brukes om å være bevisst urett og diskriminering mot utsatte grupper i samfunnet. det høres bra ut, men begrepet er også blitt en samlebetegnelse for overdreven politisk korrekthet, dydsposering, hypersensitivitet, lettkrenkethet og kanselleringskultur, skriver Jo Skårderud i Klassekampen. 

Frida Fliflet i Klassekampen kaller det å begi seg inn i disse debattene for «kanselleringsvepsebol». 

Aktive nettdebattanter utgjør 10 prosent av befolkningen, og det er velgerne på ytterkantene i politikken som er mest aktive, viser forskning som Ytringsfrihetskommisjonens rapport peker på. Debattformen på sosiale medier kan være en forklaring på at debatten oppleves som polariserende, mener kommisjonen. Algoritmene bidrar til at debatter med høy temperatur løftes frem for flere, og de meningssterkes meninger er mest synlige. Den svenske samfunnsdebattanten Kajsa Ekis Ekman beskriver tidsånden i et innlegg i Klassekampen: «mens Columbus flittig brukte ordet kristendom i dagboka si, skal verden i dag erobres med «menneskerettigheter». 

Uttrykket kanselleringskultur (cancel culture) brukes om en form for aktivisme der mennesker og organisasjoner som hevdes å ha opptrådt kritikkverdig, møtes med ulike former for avvisning. Kansellering er omstridt, men den amerikanske journalisten Ernest Owens, argumenterer i sin nye bok «The Case of Cancel Culture» for at metoden snarere er uttrykk for en utvidelse av demokratiet. 

«Jeg er så lei av at folk er så woke», svarer tre av fire unge, som har svart i en undersøkelse NRK har gjort på sin Snapchat-kanal. 

Håvard Rem i Dag og Tid mener at «Woke-vekkinga er truleg på hell, men sjølve ordet og omgrepet har kome for å bli». «Når ein har levd ei stund, veit ein av røynsle at vekkingar har ei levetid på eit tiår eller to. sluttfasen er sjeldan eit sjarmerandre syn, og det er truleg ein slik me ser no,» mener han. Frank Rossavik sa i et radiointervju at han ikke tror woke er på hell. Han er dermed uenig med Rem, og det er også Danby Choi, sjefsredaktøren for nettavisen Subjekt som har brukt mye tid på fenomenet. 

Den rettighetskampen som har eksplodert parallelt med Black Lives Matter-bevegelsen, har bidratt til at de siste årenes utvikling kan minne om en revolusjon. Det har ført til bevisstgjøring, sier VGs kommentator Nazneen Khan-Østrem. Samtidig har mange, spesielt blant de unge, omfavnet personer som Andres Tate og Jordan Petersen, som må ses på som antiwoke. Er det et gryende opprør mot tidsånden hos de unge?

 

Samtale mellom:

Moderator

Lena Ronge

Musikalsk innslag

Tove Bøygård

 

(150,- for alt i teltet Onsdag) Kjøp billetter