13:30 SAMTALE: DEMOKRATI – Har vi underkjent hvilken betydning Hans Nielsen Hauge og andre kristne lekmannsbevegelser har hatt for utviklingen av demokratiet i Norge?

6. SEPTEMBER KL. 13:30, TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS V/BIBLIOTEKET

 

 (150,- for alt i teltet onsdag) Kjøp billetter

 

Neste år er det 200 år siden Hans Nielsen Hauge døde. Industrigründeren og lekpredikanten var toneangivende for hva kristne bevegelser har betydd i samfunnet. I Bergen er det ideelle kristne organisasjoner som Blå Kors, Frelsesarmeen, Indremisjonen og Kirkens bymisjon som hjelper de hjemløse. 

Historikeren og statsviteren – og den uttalte ateisten – Trond Nordby mener vi ikke må overse hva kristne bevegelser har betydd for utviklingen av det norske demokratiet og et mer pluralistisk samfunn. I tillegg bidro de til å engasjere «folk flest» i samfunnet rundt dem. Nordby nevner Hans Nielsen Hauge, men også Vestlandske Indremisjonsforbund og de mange lokale menigheter under Den Evangelisk Lutherske Frikirke (som brøt med statskirken). Et felles trekk ved organisasjonene var at de ga folk trening i å arbeide innenfor rammene av fastsatte vedtekter.

Hva betyr det for demokratiet at denne delen av samfunnet er i ferd med å dø ut?

 

Samtale mellom:  

 

Debattleder:

Karl Andreas Jahr

 

 (150,- for alt i teltet onsdag) Kjøp billetter