1330: SAMTALE: ROLLE I FORFALL: – Har en farsrolle i endring blitt en farsrolle i forfall? Hvor viktig er pappa for et barns utvikling?

8. SEPTEMBER 13:30, TRIZTAN-TELTET JENS BJØRNEBOES PLASS

 

Er farsrollen i forfall?

 

(150,- for alt i teltet fredag) Kjøp billetter

 

«Når sant skal sies, så er vi ikke 100 prosent likestilt i hjemmet. Det er mannen som tar seg av snømåking, klipper plenen, fikser bilen og tar seg av alt som må repareres,» skrev Ronja Vinneng i Drammens Tidende for noen år siden. «Kan pappaene våge å ta farsrollen tilbake? » Spør psykolog Line Marie Warholm i Aftenposten.

Men farsrollen handler langt fra bare om pappaperm og kvinnefrigjøring. I Dag Furuhomen (dikt)og Morten Krogvolds (foto) bokprosjekt «Farløse sønner menns liv» gir de to et noe sørgelig bilde av hvordan det står til med mannen. «Hvor blir det av denne smerten / Har våre barn sterk nok rygg / til å bære den»

Far, eller pappa, er ofte viktig på godt og vondt. Der mor svikter er far avgjørende og der far svikter forekommer ofte en rotløshet som i mange tilfeller får uheldige konsekvenser. 

I forbindelse med at flere barn vokser opp med bare mor eller med to mødre har det blitt hevdet at det er «omsorgspersonen» og ikke «farsfiguren» som er det viktigste.

Flere studier viser at fars rolle i barnets utvikling og helse er helt unik, og den skiller seg fra de effektene mor har for barnets helse.

Neste år skal barneloven behandles i Stortinget. Diskusjonen om delt bosted som hovedregel skal antakelig avgjøres. Det har aldri vært diskusjon om viktigheten av mor, men hvorfor er far så viktig?

Pedagog Ole Andreas Thomasgaard spurte i VG om «hvorfor slik motstand mot delt bosted i ny barnelov?». Han kritiserer bl.a. psykologen Peder Kjøs som han mener i en årrekke har advart mot delt bosted som juridisk utgangspunkt i loven.

Farsrollen defineres ikke bare ut fra skilsmisse heller. Den handler om hvor viktig far er i et barns liv og hvordan forholdet til faren er med på å prege et barn resten av livet. 

Hilde Eeg Foss har skrevet boka «Usynlige traumer». Jonny Halberg skriver om far i romanen Johannes åpenbaring. Lene Berg har skrevet boka For Far. Steinar Opstad skriver om far i sin nye kritikerroste diktsamling. Kjartan Brügger Bjånesøy skrev boka «Kjære pappa».

 

samtale mellom:

samtaleleder:

Knut Røthe

 

(150,- for alt i teltet fredag) Kjøp billetter