20:00 DEBATT: FORTAPELSE – Det er over 70 år siden Ole Hallesbys helvetestale. Må vi nå ta innover oss at ingen som er i live vet om han hadde rett?

10. SEPTEMBER 20:00, BLÅ KORS KRISTIANSAND, GYLDENLØVES GATE 60

 

(200,- for Blå kors) Kjøp billetter

 

Det var på morgenen 25. januar 1953: «Hvordan kan du som er uomvendt legge deg rolig og sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng om morgenen eller i helvete» sa Hallesby.

Dagens teologistudenter mener talen fremdeles er aktuell. Den som venner seg til troen, tror, og kan ikke lenger frykte helvete, og tror ikke annet. Mellom oss og helvete eller himmelen er det bare livets mellomrom, den mest skrøpelige ting i verden, sa den franske filosofen Blaise Pascal. For mer enn 350 år siden laget han et eksperiment.

La oss se på det, sier Pascal. Vi sier: Gud er til, eller han er ikke til. Hvilken side bør vi helle til? Vi kan ikke bruke vår forstand, for det er et uendelig gap som skiller oss fra Gud. Forstanden kan ikke gi oss råd, verken om det ene elle La oss tenke over de to mulighetene: hvis du vinner, vinner du alt; hvis du taper, taper du ingenting. 

I tillegg formulerte han en konklusjon som omhandlet lykke. Det finnes bare tre slags mennesker: de som tjener Gud og har funnet ham; de som setter alt inn på å finne ham, siden de ikke har funnet ham; de som lever uten å søke ham uten at de har funnet ham. De førstnevnte er fornuftige og lykkelige, de sistnevnte avsindige og ulykkelige og de midterste ulykkelige og fornuftige.  

Pascal trekker fram et eksempel der en flokk mennesker er i lenker. Alle sammen er dømt til døden. Hver dag blir en tatt ut og halsen skåret over på ham. Hvilket valg gjør du deg da?

Mange barn vokser opp i religiøse hjem, i vissheten om at Gud er god og at troen deres er sterk nok for noen oppleves det som en trygghet. For andre er det samme budskapet farlig: For hva som ikke tror nok eller er syndig, og står i fare for å bli dømt til evig fortapelse?

debattanter:

Debattleder Terje Govertsen

Musikalsk innslag:

stemmebruget

 

Kristoffer Streng, Jenny Nyquist-Streng

Stefan Jansson

 

(200,- for Blå kors) Kjøp billetter