1700 DEBATT: DET GUDLØSE SAMFUNN: Kristendommens dominans er over. Finnes det håp om ny vekkelse i den nye tidsånden?

10. SEPTEMBER 17:00, BETANIA ELVEGATA 10

 

(200,- for alt i Betania søndag) Kjøp billetter

 

Når den vestlige verden har brukt opp den kristne arven, hvor skal man da hente åndelig og moralsk kapital fra? Er svaret på vår tids nød at land og folk vender tilbake til våre kristne røtter? Er vekkelse mulig? Hvordan kan det skje?

Fransk forfatter og professor emerita i filosofi Chantal Delsol skriver i sin bok om kristendommens slutt: Den kristne æra som har vært dominerende, er nå over. Kristendommen må finne en ny form for eksistens, som det tause vitnet. Som Guds agent, mener hun. 

Det danske ekteparet Eva & Rune Selsing har satt ord på det som er galt i boka «Den Borgerlige orden – Om angrepet på det almindelige menneske». Problemet er det vi mistet; som tapet av Gud, det tapte ekteskapet, manglende omsorg for de svakeste, synet på rettferdighet og tilgivelse, sannhet og samvittighet som samfunnsvesentlig karaktertrekk, og den individuelle synd og dermed det individuelle ansvar, og fikk i stedet et åndsfattig credo som handler om at hvis det ikke skader andre er alt greit. Vi drukner i frihet, men som en person skrev på Facebook nylig; vi har alt, men det er også alt vi har. 

Vi er et nordisk folk etterlatt til oss selv uten mening med tilværelsen, og uten Gud, som i min oppvekst var et håp vi kunne strekke oss etter når det så håpløst ut. Pascal sa også at «Mellom oss og himmel eller helvete finnes bare livet, som er det skrøpeligste ting i verden. 

 

debattanter

Debattleder:

Karl Andreas Jahr

 

(200,- for alt i Betania søndag) Kjøp billetter