16:15 ETTER FILMEN: Prat om minoriteter Hvorfor er det så få som bryr seg om Sannhets- og forsoningskomiteens rapport?

16:15 Kristiansand kino, Vestre Strandgate

 

Kjøpes på Fønix Kino

 

Siden 2018 har den statlige Sannhets- og forsoningskommisjonen ledet av Dagfinn Høybråten gransket fornorskingspolitikken og uretten begått overfor samer, kvener og norskfinner. Rapporten på over 700 sider ble i 2023 overlevert Stortinget, og skal danne grunnlaget for et oppgjør med denne uretten. Men bryr vi oss egentlig? I denne samtalen skal vi snakke mer om hvorfor dette angår oss – og hvorfor så få ser ut til å bry seg.

 

Samtale mellom: