[ av becka ]

Hva er Protestfestivalen?

Christianssand Protestfestival En festival mot apati og likegyldighet – for engasjement og handling. Debatt, samtaler, kultur og meningsbrytning. (Nordens verdifestival) ble arrangert for første gang i Juli 2000.  Målet var å være en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement...

[ av becka ]

Hva vi vil

Protestfestivalen er en protest mot avmakt og likegyldighet, for engasjement og handling. En protest mot ensrettingen i samfunnet, den ensporede markedstenkningen og et slapt toleransebegrep. Et program i ånden til Henrik Wergeland, Jens Bjørneboe, Erik Bye og Axel Jensen. Disse forfatterne...

[ av becka ]

Historie

Protest som grunder–idé Skrevet av Dag Håkon Hellevik, Ukeavisen Ledelse (2005)  Sommeren 2000, midt i den sørlandske fellesferien, mobiliserte Svein Inge Olsen og Kai Erland et hundretall artister, akademikere og kunstnere for å protestere mot likegyldighet og avmakt. Og likegyldighet var det...

[ av becka ]

Tidligere år

15 år med Protestfestivalen: 2000: En festival mot likegyldighet 2001: Overvåkning- og kontrollsamfunnet – Toleranse og likegyldighet – Pengemakt eller folkemakt 2002: Kommunikasjon eller informasjonskløft? – Materialisme og grådighetkultur – Ondskapen og det gode i...