19:30 DEBATT: MANNEN – et ensomt dyr?

7. SEPTEMBER KL. 19:30, LOBBYEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

Det er skrevet lite om menn og ensomhet. Dette bør det gjøres noe med. Flere menn sliter etter samlivsbrudd og andre livskriser. Det fører til kortere liv og mer helsemessige utfordringer. Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil gjøre noe med problematikken menn og likestillingsutfordringer. Et nytt mannsutvalg skal se nærmere på menns høyere selvmordstall, større frafall fra videregående skole og lavere søkning til høyere utdanning. «Jeg tror nok at dagens kjønnsroller er trangere for menn enn for kvinner,» sier hun.

En ny dansk undersøkelse er heller ikke lystig lesning. Den slår fast at menn som bor alene eller gjennomgår mange brudd, oftere får kroniske lidelser. Det er kjent fra før. Det nye er at menn som lever lenge alene, får mer betennelser i kroppen. En medvirkende årsak kan være et mindre sosialt nettverk. Det er større risiko for at menn blir isolert og ensomme. En prest forklarer det slik: Når kvinnene går, mister menn et speil som de trenger for å kunne se seg selv. Det gjelder alt fra hvordan de ser ut, hvor mye de drikker, og om de husker å gå til legen.

«Ensomhet er ofte et langt større problem for menn enn for kvinner. Undersøkelser viser at mange menn kun har deres partner som den nærmeste fortrolige. I mange parforhold får kvinnen ansvaret for kontakten til de sosiale relasjonene, forteller den danske psykologen Svend Aage Madsen. Menn som er alene etter et brudd, lever kortere enn menn i samliv. Hele 45 prosent av alle menn lever alene i Danmark, og opp mot en firedel av dem får aldri barn. Situasjonen i Norge er neppe vesensforskjellig fra den i Danmark.

 

Debattanter:

Ledet av:

Knut Røthe.

Musikalsk innslag ved:

Rebekka Lundstrøm

I tillegg til debatt og musikalsk blir det også et utdrag fra Geir Gulliksens roman “Hvis jeg var mann” lest av debattleder.

Sendes på NRK P2 9. september kl. 13:00.

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2022

[put_wpgm id=5]