18:00 SAMTALE: BREMS DEMENS – den nye folkesykdommen

7. SEPTEMBER KL. 18:00, LOBBYEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

Demens er en av vår tids største utfordringer. September er Alzheimer-måneden. Protestfestivalen ønsker å ta problemet på alvor og innbyr til samtale med søkelys på demens. Bør samfunnet endre strategi overfor denne sykdommen, som vil ramme så mange av oss?

Demens er ett av verdens store helseproblemer. I dag har over 100 000 mennesker i Norge demens, og antallet ventes å dobles i løpet av få tiår. Enda flere er pårørende til noen med demens. Også relativt unge mennesker rammes av sykdommen. Etter at temaet ble satt på agendaen for årets Protestfestival, har det også blitt ett hett tema i ulike medier som et økende samfunnsproblem.

Aldersfordelingen i befolkningen så tidligere ut som en pyramide med mange barn og stadig færre med stigende alder. I såkalte utviklede land ser den nå nesten motsatt ut. Stadig flere får gratulasjon av Kongen på 100-årsdagen. Og enda har vi ikke nådd den virkelig store eldrebølgen.

Kvaliteten på omsorgstjenestene blir stadig viktigere, spesielt for de langtkomne demente, de som er mest hjelpeløse. Er norske sykehjem rustet til å ta imot alle de demens-syke som vil trenge det i livets sluttfase, også de som er relativt unge?

Yvonne Andersen oppfordrer kirken til i større grad til å inkludere denne gruppen i fellesskapet. Hun har i 13 år jobbet som sykehjemsprest i Oslo og vært tett på mennesker med demens.

Forfatter Toril Brekke har sett demens på nært hold gjennom mange år og spør om ikke leger bør stanse medmenneskers lidelser. Brekke skriver om venner som vil stikke til skogs og legge seg til å dø når tiden er inne, de vil ta med seg noen flasker konjakk og en sovepose. Men det krever sterk vilje å slutte å spise. Brekke mener det må finnes en mer human måte. Er dette også en debatt vi bør ta?

 

En samtale mellom

Ledet av:

Lena Ronge.

Musikalsk innslag ved:

Inger Lise Stulien

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2022

[put_wpgm id=5]