20:00 FOREDRAG OM RETTFERDIGHET

8. SEPTEMBER KL. 20:00, KRISTIANSAND FOLKEBIBLIOTEK, RÅDHUSGATA 11

 

(250,- kveldspass torsdag) Kjøp billetter

Alle vil ha rettferdighet. Men det noen oppfatter som rettferdig, oppleves av andre som urettferdig.  Hvem skal ha definisjonsmakten?

Bengt Brülde er professor i filosofi ved Göteborgs universitetet. I en helt by bok forklarer han at den klassiske rettferdighetstankegangen til en stor del handlet om det rettferdige samfunnet. Men spesielt det siste tiåret har begrepet blitt utvidet, fra formelle til mer uformelle normer, fra likestilling mellom mann og kvinne til likestilt verdi og rettigheter mellom ulike folkegrupper uavhengig av religion, kjønn eller politiske synspunkt, og fra nasjonale til globale perspektiv, fra nåtiden til framtiden. Vi konfronteres i dag med hva globaliseringen, den økende migrasjonen, den aldrende befolkningen og klimakrisen medfører. Bengt Brülde tar oss gjennom mylderet.

Bengt Brülde

(250,- kveldspass torsdag) Kjøp billetter

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2022