20:30 7 x 10 KRISETILSTAND – Det er håpløst og vi gir oss ikke!!

9.SEPTEMBER, KRISTIANSAND MISJONSKIRKE SALEM, INDUSTRIGATA 28

 

(300,- for kveldspass på lørdag) Kjøp billetter

 

Hva trenger vi i denne kriserammede tid? Hvordan holder vi ut? Den 74-årige tyske filosof og sosiolog Axel Honneth har nylig sagt at «jeg tror, jeg vil kalle nåtiden for den mørkeste tid i den del av mitt liv, hvor jeg har vært politisk bevisst. Men jeg vil fortsatt si, at det ikke er grunn til å gi opp håpet, ambisjonene eller forventningene». Den danske psykolog og forfatter Svend Brinkman har sagt at «vi lever i en kompleks og kriserammet verden, hvor man raskt kan rammes av motløshet.». For tre år siden ble 18 forfattere og tenkere i det 21. århundre invitert til et bokprosjekt for å snakke om eksistens i det 21. århundre under tittelen «Mellom frygt og håb». En oppfølger fikk tittelen «Håb og handling i en kriseramt verden». I Finn Skårderuds anmeldelse av sistnevnte i en dansk avis brukte han nettopp denne overskriften: «Det er håpløst og vi gir oss ikke,» – sitatet fra den norske poeten Jan Erik Vold. 

Mennesket er et fascinerende vesen med sin evne til å tåle alt som skjer med oss og med våre nærmeste. I to år var store deler av verdens nedstengt på grunn av en pandemi. I etterkant fikk vi en uforutsigbar krig i Ukraina, som når som helst kan ekspandere til en verdenskrig, og i verste fall med atomvåpen. Samtidig steg matpriser og bensinprisen i været, renta steg og ei ny bankkrise kan bli konsekvensen, samt at strømregninga nådde nye rekordhøyder. Alt vi hadde spart opp under pandemien rant ut i sanden. Men vi holder ut. Det er håpløst og vi gir oss ikke. 

Mange mennesker kan virke handlingslammet. De kan virke passive eller aggressive mot TV og i kommentarfeltene. Vi vil her forsøke å komme til bunns i mysteriet om hvordan vi mennesker, til tross for den skjebnen vi har og at ingen av oss er kommet til verden av egen vilje, likevel har en egen evne til å holde ut – uansett. 

I 7 x 10 inviterer vi 7 samfunnsdebattanter til å snakke om ikke bare om hvordan vi makter å holde det gående, og hele tiden gå videre, men også om hvilke verdier vi må satse på for å ha det bedre med oss selv når samfunnet ikke vil oss vel. Eller er kristendommens tilbakekomst det eneste håpet vi har å lene oss på?

Den sovjetiskfødte amerikanske forfatter Gary Shteyngart sier i den høyaktuelle danske boken «Håp og handling i en kriseramt verden» at «det er en illevarslende mangel på kontroll på alle politiske nivåer, og den situasjonen kommer ikke til å endre seg. det eksistensielle spørsmål er, hvordan man fastholder vennskap og familierelasjoner i en tid med permanent krise». 

Om mulig enda mer alvorlig ser den tyske filosof og professor emeritus ved Karlsruhe Universitet Peter Sloterdijk på samfunnsutviklingen: «Den, som ikke merker panikken, er ikke på høyde med situasjonen; antakelig lever han på avstand av begivenhetene, i en usamtidig hule, forskåner og skånende for seg selv, privatiserende, kanskje også lykkelig, hensatt til en provins, som ingen etterretninger når fram til». 

Litt mer håp å spore i den samme bok har den canadiske historiker, forfatter og politiske tenker Michael Ignatieff som sier at «trøstens utfordring i vår tid er å holde ut tragedien – selv når vi ikke kan se en mening med den, og å fortsette med å leve i håp». 

 

(300,- for kveldspass på lørdag) Kjøp billetter

deltakere: