21:00 DEBATT: ARBEIDSLINJA – Er arbeidslinje-ideologien moden for skrothaugen?

4. SEPTEMBER, HÅNDVERKEREN RESTAURANT & PUB, RÅDHUSGATA 15

 

(250,- for kveldspass mandag)  Kjøp billetter

 

«Vrak arbeidslinjen! Det er på tide at vi slutter å tåle at syke folk lever i fattigdom,» sier SVs. Nye partileder Kjersti Bergstø. 

«Den rådende arbeidslinja er nødt til å endres dersom folk skal kunne leve fullverdige liv,» skrev bystyremedlem i Trondheim Arbeiderparti Gjermund Bungum Gorset i Klassekampen. Han mener vi må få øynene opp for at alle mennesker ikke kan jobbe, og at det ikke betyr at de fortjener å leve et liv i fattigdom. 

I debatten om Arbeidslinja innad i Ap, mener flere at økning av barnetrygda vil være til hjelp, men nestleder Tonje Brenna støtter ikke den tanken. Men flere Ap-profiler vil øke barnetrygda, og deriblant sosionom og AP-politiker Ina Libak. 

Avisa Vårt land støtter Brennas forsvar av den rådende arbeidslinja, men skrev på lederplass i avisa at «grunntanken er at barnetrygda skal omfordele mellom familier med og uten barn, ikke mellom rike og fattige». Avisa mener barnetrygda bør økes, men ikke som fattigdomstiltak. Tuva Moflag og Rina Mariann Hansen er blant de i Arbeiderpartiet som vil øke barnetrygda for å hjelpe de fattige. Begge går hardt ut mot arbeidslinja uten å få gehør i resten av partiet. 

Mimir Kristjansson i partiet Rødt er kanskje den fremste kritikeren mot arbeidslinja. Han mener arbeidslinja bygger på et deprimerende menneskesyn og er moden for historiens skraphaug. Han aner lys i tunellen fordi flere kritikere har meldt seg. 

Anita Lesteberg i FØL (Norge for økt levestandard) advarer mot at mange vil havne i bunnløs gjeld og nevner flere ting som er konsekvens av at de fattige holdes nede. Mange vil måtte øke medisinforbruk på grunn av press. Rusproblematikk er også en utfordring blant de som lever i vedvarende fattigdom. Videre vil kriminaliteten øke og flere vil falle enda lenger inn i fattigdom uten å komme seg ut. 

Da den moderne Arbeidslinja ble knesatt av Gro Harlem Brundtland på 1990-tallet, fikk vi et linjeskifte hvor den nye holdningen var at velferdsordningene måtte utformes slik at de ikke lokket folk ut av arbeidslivet. Trygd ble i økende grad sett på som et valg, som ikke måtte bli for attraktivt. 

Mimir Kristjansson mener fortidas solidariske arbeidslinje fra 30-tallet har blitt en fattigdomslinje. Under dekke av at det alltid skal lønne seg å arbeide, har man holdt de dårligste velferdsytelsene så lave at de er vanskelig å leve av. Minstepensjon, minstesats på arbeidsavklaringspenger (AAP) og minste uføretrygd ligger under EUs fattigdomsgrense.

 

debattanter:  

 

Debattleder: Magne Lerø

Foto: Heidi Andersen

 

(250,- for kveldspass mandag)  Kjøp billetter