13:30 DEBATT: Økende politikerforakt – en trussel mot demokratiet?

8. SEPTEMBER KL. 13:30, TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(150,- teltpass torsdag) Kjøp billetter

«Samfunnet preges av synkende tillit og økende politikerforakt,» skriver kommentator Oda Okkenhaug i Trønderdebatt. Hun henviser til at stortingsrepresentantene bevilger seg årslønn på over én million kroner, samtidig som den vanlige borger blør på grunn av skyhøye priser på strøm, mat og bensin. Ifølge Okkenhaug skyldes den synkende tilliten også andre forhold: «Ny regjering, ny virusmutasjon og nye nedstenginger bidro til de dystre tallene. Det gjorde også strømkrisa. I tillegg viser undersøkelser at fjorårets pendlerbolig-skandaler, hvor flere politikere misbrukte Stortingets pendlerboligordning for egen økonomisk vinning, har skadet tilliten mellom befolkningen og de som styrer landet.» Hun nevner også medienes avsløringer av at folkevalgtes ordninger med feriepenger og etterlønn har blitt misbrukt over flere år. Noen stortingspolitikere har også levert inn fiktive reiseregninger, hvorav to er dømt til fengsel for grovt bedrageri.

Kan manglende respekt og endog forakt for politikerne true tilliten til demokratiet som styreform? Eller må man nøkternt konstatere at dersom politikere skal være et representativt utvalg av den norske befolkningen, vil de også ivareta egne interesser, og det vil endog finnes noen triksere og kjeltringer blant dem?

Erik Bye sa i sin tid: «Politikerne er til for folket. Når de slutter å høre hva folket mener, bør de finne seg noe annet å gjøre! Det første politikerne bør huske på når de våkner om morgenen er at de er valgt inn som folkets tjenere og ikke som folkets herrer!»

En samtale mellom

Ledet av:

Harald Stanghelle

Sendes på NRK P2 16. september kl. 13:00.

(150,- teltpass torsdag) Kjøp billetter

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2022

[put_wpgm id=5]