12:00 DEBATT: ULIKHET: KAN MAN MOTARBEIDE ULIKHET NÅR SAMFUNNET STYRES AV «MATTEUS-EFFEKTEN»?

4. SEPTEMBER KL. 12:00, TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(150,- for alt i teltet mandag) Kjøp billetter

Økt energiforbruk i den rike del av verden er hovedårsak til den klimakrisen som nå utspiller seg, hevdet professor ved Oslomet Anders Breidlid. Begrepet Matteus-effekten ble innført av sosiologen Robert K. Merton i 1968 og er inspirert av lignelsen om talentene i Matteusevangeliet 25,29, der dette utsagnet forekommer: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har». Spørsmålet er ikke bare teologisk, men også sosiologisk interessant, man kan også være problematisk i den forstand at det kan tolkes som at ulikhet nærmest er naturgitt, skriver Breidlid. En annen tolkning kan imidlertid være at utsagnet bare er en beskrivelse av ulikhetssituasjonen i verden, og at ulikheten i svært mange sammenhenger synes å forsterkes til de privilegertes fordel, men uten nødvendigvis å være aksept for status quo.

I en tankevekkende kronikk i VG etter påsken fortalte sosionom og forfatter Anna-Sabina Soggiu om da hun kommenterte statsministerens påskehilsen om at «Det eneste man trenger er et fjell og en skinnfell». Hun siterte fra Matteus-evangeliet om nettopp disse ordene, fordi det passet i påska. «De som kjenner fattigdom på kroppen og veit at man skal være rimelig langt oppe i behovspyramiden for å bare trenge et fjell og en fell».

Selv i NAV som skal være den viktigste instansen for å forminske ulikhet bidras det til at den opprettholdes. 272 Nav-ansatte har millionlønn samtidig som at «naverne» holdes nede.

I en kronikk i Fædrelandsvennen skriver Øyvind Andresen at ulikhetene i verden er ute av kontroll. Den britiske humanitære organisasjonen Oxfam har i flere år advart om at de økonomiske og sosiale ulikhetene i verden er ute av kontroll. I sin rapport fra 2019 «Public Good or Private Wealth» pekte de blant annet på at de 26 rikeste personer globalt eier mer enn den fattigste halvparten av menneskeheten». Tallene fra Oxfam viser at pandemien, som er en massiv katastrofe for hundrevis av millioner mennesker, har vært et mirakel for de rike. Matteus-effekten lever i beste velgående, på alle hold.

Kan vi noen gang få bukt med ulikhet når vi fortsetter å gi store deler av befolkningen millionlønninger mens de nederst ved bordet skal holdes nede i tråd med arbeidslinja?

 

Debattanter

Debattleder:

Kristine Hovda

(150,- for alt i teltet mandag) Kjøp billetter