20:00 7 x 10 Ytringsfrihet: er ytringsfriheten under press i dagens Norge?

6.SEPTEMBER 20:00, HAUBLITZ SALONG & LÅVE, ODDERØYVEIEN 115

 

(250,- for kveldspass onsdag) Kjøp billetter

 

Både lokalt i Kristiansand, nasjonalt, og på verdensbasis, har ytringsfriheten fått kjørt seg den siste tiden. Hilde Gunn Slottemo, som er professor i historie og Fritt Ord-historiker har tatt for seg 10 av de store utfordringene framover. Vi har valgt ut 7 av dem og har invitert en person til å snakke om hvert av dem. 

1.Svekkelsen av lokalavisene

V/ redaktør i Setesdølen Sigurd Haugsgjerd

Lokale aviser rundt i landet er demokratiets grunnsteiner. De setter viktige spørsmål i et lokalsamfunn på dagsorden. I dag sliter mange av dem med dårlig økonomi og mangel på kvalifiserte journalister. Her i Kristiansand har vi i mange år kun hatt en lokalavis, som også har fått mye kritikk, er ikke det også et ytringsfrihetsproblem?

2.Den klassebaserte skjevheten i hvem som ytrer seg i samfunnsdebatten.

V/ journalist og forfatter av den nye og  kritikerroste boka «De Modige. Historier om varsling» Tarjei Leer-Salvesen

Hvor er vaskepersonalet, snekkeren, hjelpepleieren eller småbrukeren i den offentlige samtalen? Hvordan sikrer vi et reelt mangfold. Denne utfordringen burde få større oppmerksomhet.

3.Avisenes fronter og fremsider som fylles av pupper og lår, helse og test-deg-selv-stoff. 

V/ historiker og professor emeritus i statsvitenskap Trond Nordby 

Kan kommersialiseringen av mediesektoren føre til at pressens samfunnsmandat tones ned og forsvinner ut av syne?

4.Det sterke person- (og kjendis)fokuset i media og i samfunnsdebatten

V/ media- og lynsjingens psykolog Nils Rune Langeland

Kan det å flytte blikket fra systemer til enkeltindividets personlige opplevelser gi konsekvenser som ikke bare er heldige? Hvorfor er NRKs underholdningsprogram i dag stort sett kjendiser som intervjuer kjendiser, er det dette vi vil gi plass, og ikke vanlige mennesker som da Erik Bye i sin tid satte den ukjente gjesten i sentrum. Hva gjør det med ytringsfriheten når personfokuset er så dominerende?

5.Lojalitet på toppen 

V/ avtroppende ordfører i Valle (Ap) og styreleder i Protestfestivalen Steinar Kyrvestad

I ledelsen for store konsern, bedrifter og virksomheter sitter det mange styremedlemmer som er ganske like hverandre. Det kan bety at viktige beslutninger tas av mennesker som tenker grunnleggende likt, eller at det oppstår en sterk intern lojalitet og servilitet. Det kan hindre kritisk debatt når avgjørelser skal tas. 

6.Manglende engasjement i lokalpolitikken. 

V/ elever fra skoleklasse KKG klasse 3stf

Dagen etter at årets festival er avsluttet, er det lokalvalg. Mange kommuner opplever at det er vanskelig å få folk til å engasjere seg i lokalpolitikken, for eksempel ved å påta seg verv i komiteer og styrer. Hva gjør vi når en av demokratiets bærebjelker ser ut til å morkne?

7.De globale storkonsernenes makt over ytringsrommet. 

V/ adm. Direktør i Sparebankstiftelsen DNB Andre Støylen

Gjennom sosiale medier styrer de i stor grad hva vi ser, diskuterer og er opptatt av. I tillegg overvåker de oss og får tilgang til omfattende informasjon om den enkelte av oss. skatt betaler de nærmest ikke, og reklamepengene – som avisene sårt hadde trengt – de forsvinner i konsernenes bankkonti. En rekke krevende spørsmål står i kø på dette feltet, men de diskuteres omtrent ikke.

 

Deltakere

innledning og Programleder:

Gunnar Stavrum

Musikalsk innslag:

Tove Bøygard

 

(250,- for kveldspass onsdag) Kjøp billetter