12:00 DEBATT: VAKSINESKEPSIS

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

Berettighet eller resultat av konspirasjonsteorier?

Har kommersialiseringa og tanken på profitt vært med på å skape vaksineskepsis og konspirasjonsteorier som brer om seg i verden? At bruken av AstraZeneca-vaksinen måtte stanses fordi den er forbundet med (riktignok) sjeldne tilfeller av blodpropper og dødsfall, har neppe ført til mindre skepsis. I flere europeiske land vil bare halvparten la seg vaksinere.
Vaksineskepsis handler om mistillit til autoriteter og tanken om folkets makt, sier Heidi Larson, professor i antropologi og leder av Vaccine Confidence Project ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttalte til NRK at «det er veldig forståelig at mange er skeptiske til vaksiner. Men det er viktig å vurdere informasjon som kommer, og selv ta stilling til om risikoen ved å ta vaksine er større eller mindre enn det å bli syk». Stine Engen mener i Klassekampen at dette står i sterk kontrast til hvordan samtalen om vaksinemotstand tidligere har foregått, kjennetegnet av bl.a. latterliggjøring og harme. Statsminister Erna Solberg sa f.eks. i 2018 at «Jeg mener foreldre som sier nei til vaksine har et personlig ansvar» – underforstått at de må ta vaksiner for sin egen og andres skyld.

Markus Moe tar i Dagens Medisin et «oppgjør» med vaksineskepsis hos helsepersonell. «Det er – heldigvis – lov til å tro og tvile i tråd med egen overbevisning i vårt langstrakte land. Også helsepersonell har slike rettigheter. Men ansatte i helsetjenesten er underlagt lover, retningslinjer og plikter. De må følge både en etikk og et verdigrunnlag som skal forene alle dem som skal hjelpe, lindre og trøste,» skriver Moe på bakgrunn av en spørreundersøkelse som viser at mange sykepleiere er usikre på om de vil ta koronavaksinen.
«Vaksineskeptikere eller – motstandere påstår ofte man ikke kan vite hvordan akkurat «min» kropp vil reagere når et fremmed stoff injiseres i kroppen. Det er en argumentasjonsform som aldri vil føre verden framover,» mener Moe.

Debattanter:

 

Debattleder:

Hege Simonnes

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021

[put_wpgm id=4]