[ av Matti Olsen ]

21.00 DEBATT PRAT OM BUSETTING må staten ta ansvar for å sikre bustadbygging i distrikta?

29 AUGUST 21:00, BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND    (200- gjelder alt i Bygland) Kjøp billetter   Carl O. Gjeving, administrerande direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, vil at Husbanken skal vere ein meir offensiv deltakar i husbygging i distrikta. Han meiner at staten må bidra med...

[ av Matti Olsen ]

20.00 DEBATT PRAT OM OMSTILLING Kan grøn industrirevolusjon redde bygda, eller blir resultatet såre vindkraft-debattar som vekker minne om vasskraftutbygging i tidlegare tider?

29 AUGUST 20:00, BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND    (200- gjelder alt i Bygland) Kjøp billetter   Joakim Broman vaks opp på den nå svært såavfolka svenske landsbygda, på ein liten stadsom heiter Ramsele. Tidleg på 1990-talet bleidet bygd nye hus, ein hockeyhall og eit senterfor...

[ av Matti Olsen ]

19:00: SAMTALE: PRAT OM LIVET Bondelivet – ei eventyrforteljing?

29. AUGUST 19:00, BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND    (200- gjelder alt i Bygland) Kjøp billetter   På den eine sida: Småbruk var i mange år det mest søkte ordet på FINN. Dyrtid og pandemi skapte større interesse for å dyrke eigen mat. Og i urolege tider kan det vere tryggare å leve på...

[ av Matti Olsen ]

13:00 FOREDRAG: KULTUR OG OPPLEVELSE

29. AUGUST 13:00, BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND    (200- gjelder alt i Bygland) Kjøp billetter   Burde eit opplevingssenter for Setesdalskjempene og Neverettens tidsalder få rotfeste i Bygland? Det får vi ikkje svar på her, men kanskje på nødvendigheita av å gi oppleving, kultur og...